Στόχος - Σκοπός

Στόχος - Σκοπός          Στόχος

Στόχος του Pricetool είναι να:

   1.  Προσφέρει την απαραίτητη υποδομή αναζήτησης και συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε ο καταναλωτής ενέργειας να επιλέξει προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις ανάγκες του

   2.  Να ενθαρρύνει τους Προμηθευτές να αναπτύσσουν προϊόντα ελκυστικά προς τους καταναλωτές, τα οποία να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και σαφήνεια ως προς τις χρεώσεις και τυχόν προωθητικές ενέργειες.

Τα ενεργειακά προϊόντα που βρίσκονται στην εφαρμογή, παρέχονται από τους ίδιους τους Προμηθευτές.

 

Στόχος - Σκοπός          Σκοπός

Οι οικιακοί πελάτες και οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να απολαύουν του δικαιώματος εφοδιασμού με ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας σε σαφώς συγκρίσιμες, διαφανείς και λογικές τιμές. Επομένως, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωσής τους, τις συναφείς τιμές και τις δαπάνες εξυπηρέτησης, ώστε να μπορούν να ζητήσουν από τους ανταγωνιστές να υποβάλουν προσφορές βάσει των δεδομένων αυτών. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνουν.

Βάσει των αρχών της διαφάνειας, της προσβασιμότητας στις πληροφορίες και της ανεξαρτησίας στην ενημέρωση, που κατοχυρώνουν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, βάσει στοιχείων για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα προσφερόμενα τιμολόγια, με τρόπο ώστε να μπορούν να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.

Θεσμικό Πλαίσιο
Θεσμικό Πλαίσιο
Οφέλη καταναλωτή
Οφέλη καταναλωτή