Οφέλη καταναλωτή

Οφέλη Καταναλωτή Οφέλη Καταναλωτή

Στο ενωσιακό δίκαιο ορίζεται ρητά ότι οι οικιακοί πελάτες και οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να απολαύουν του δικαιώματος εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας σε συγκρίσιμες, και διαφανείς τιμές. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με το κόστος της  ενέργειας που καταναλώνουν, βάσει των αρχών της διαφάνειας και της προσβασιμότητας στις πληροφορίες. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματωθεί μέσω ενός εργαλείου σύγκρισης τιμών δηλαδή μιας εφαρμογής ειδικού σκοπού για την παρακολούθηση και σύγκριση τιμών και προϊόντων της λιανικής Ενεργειακής Αγοράς (ηλεκτρισμού και φ.α.). Το εργαλείο σύγκρισης τιμών θα διευκολύνει την παροχή πληροφοριών και θα επιτρέψει στους τελικούς καταναλωτές, στο μέτρο του εφικτού, να προβαίνουν σε αποτίμηση του κόστους της παροχής υπηρεσίας και στην επιλογή προμηθευτή, ενδυναμώνοντας την ικανότητά τους να συγκρίνουν τιμές και να προβαίνουν στις πιο συμφέρουσες και κατάλληλες για αυτούς επιλογές.

 Με το εργαλείο σύγκρισης τιμών, ένας καταναλωτής μπορεί:

1. Να αναζητήσει τα διαθέσιμα ενεργειακά προϊόντα και να ενημερωθεί για τα αναλυτικά χαρακτηριστικά τους.

2. Να ενημερωθεί για το ποιές εταιρείες προσφέρουν ποιά προϊόντα ή υπηρεσίες που χρειάζεται, άρα να γνωρίσει τις επιχειρήσεις.

3. Να επιλέξει ευκολότερα τα ενεργειακά προϊόντα που αρμόζουν στις δικές του ανάγκες.

4. Να συγκρίνει τα διαθέσιμα ενεργειακά προϊόντα ως προς τα χαρακτηριστικά και το κόστος τους.

5. Να εξοικονομήσει χρόνο αναζήτησης της πληροφορίας και σύγκρισης προσφορών, λόγω συλλογής των τιμολογιακών δεδομένων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου σε έναν κοινό χώρο, όπου ο καταναλωτής θα έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα δημοσιευμένα τιμολόγια όλων των προμηθευτών ενέργειας.

6. Να ενημερωθεί για γενικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με προσφορές και πρόσθετες παροχές,  που εμπίπτουν στο σκοπό του Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών.

 
Θεσμικό Πλαίσιο
Θεσμικό Πλαίσιο
Στόχος - Σκοπός
Στόχος - Σκοπός