Τι περιέχεται στην καρτέλα Πληροφορίες ?

Είναι σημαντικό να επιλέγετε την καρτέλα «Πληροφορίες» σε κάθε ενεργειακό προϊόν όπου θα δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του, τις ημέρες που αφορούν οι πάγιες χρεώσεις, τις πιθανές κλίμακες των  χρεώσεων ενέργειας, τα ιστορικά στοιχεία των χρεώσεων, όταν πρόκειται για προϊόντα Φυσικού Αερίου και άλλες λεπτομέρειες που επιθυμεί ο Προμηθευτής να προσέξουμε.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά την ενσωμάτωση των εκπτώσεων, για να είστε σίγουροι ότι μια έκπτωση που ένας Προμηθευτής προσφέρει έχει εφαρμογή στην περίπτωσή σας.

Για παράδειγμα, αν προσφέρεται μια έκπτωση για πελάτη ο οποίος προμηθεύεται και Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο, μπορεί να μη βρίσκει εφαρμογή σε κάποιες περιοχές της χώρας (πχ Πάτρα, Ιωάννινα κ.ά.), που δεν υπάρχει ακόμη πρόσβαση στο Φυσικό Αέριο.

Γενικότερα, το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών, λειτουργεί ως ένα κοινός τόπος συγκέντρωσης, αναζήτησης και σύγκρισης, αλλά δεν αποτελεί εργαλείο απόλυτης τιμολόγησης και επαλήθευσης λογαριασμού.