Γιατί τα αποτελέσματα Σύγκρισης για κάποια προϊόντα διαφοροποιούνται από τις τιμές που μου έδωσε εκπρόσωπος εταιρείας Προμήθειας σε προσωπική επικοινωνία;

To Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών βασίζεται στους επίσημους τιμοκαταλόγους των εταιρειών και δε λαμβάνει υπόψη προσφορές, όπως για παράδειγμα δωροεπιταγές, ασφαλιστικά προγράμματα, παροχή τεχνικής βοήθειας ή συντήρησης εξοπλισμού κλπ.

Παροχές τέτοιας φύσης, εμφανίζονται ως «Πρόσθετες παροχές» στο πεδίο «Πιθανές Πρόσθετες Εκπτώσεις». Αυτές οι παροχές δεν ποσοτικοποιούνται σε ευρώ (€) και περιγράφονται υπό μορφή κειμένου.