Αντικαθιστά το εργαλείο τη σχέση μου με τον Προμηθευτή και τη Σύμβαση Προμήθειας?

Η σχέση του καταναλωτή με τον Προμηθευτή του, είναι η πιο σημαντική. Όλες οι απορίες, διευκρινίσεις και αναλύσεις επί του λογαριασμού κατανάλωσης και ο καλύτερος τρόπος κάλυψης των ενεργειακών σας αναγκών, ξεκινούν από αυτή τη σχέση και τη μεταξύ σας σύμβαση προμήθειας.

Το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών, δεν αντικαθιστά και ούτε μπορεί να αποτυπώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης και τις σχέσεις επικοινωνίας που ένας Προμηθευτής μπορεί να σας προσφέρει.