Ποια τιμολόγια μπορώ να βρω στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών?

Πεδίο εφαρμογής του Εργαλείου είναι τα τιμολόγια Μικρών Πελατών Χαμηλής Τάσης ηλεκτρικής ενέργειας και τα Οικιακά και Εμπορικά τιμολόγια Τελικών Πελατών Φυσικού Αερίου.

Για την περίπτωση πελατών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μικροί Πελάτες θεωρούνται  οι Οικιακοί πελάτες, καθώς και οι Επαγγελματικοί πελάτες με παροχές που δεν ξεπερνούν τα 25 kVA σε εγκατεστημένη ισχύ.

Οι μεγάλες επαγγελματικές παροχές Χαμηλής Τάσης (τα γνωστά Γ22 τιμολόγια), δεν θεωρούνται μικροί πελάτες.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτηση και προστασία των καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος, ενσωμάτωσε στο εργαλείο και τις εκπτώσεις των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), ενώ στο πλαίσιο της γενικότερης ενδυνάμωσης του καταναλωτή στην προσφερόμενη πληροφορία συμπεριέλαβε και το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που αποτελούν μέρος του συνολικού κόστους ενέργειας.  

Για την περίπτωση πελατών Φυσικού Αερίου, δεν περιλαμβάνονται Βιομηχανικά τιμολόγια και τιμολόγια Ηλεκτροπαραγωγών.