Υπάρχει Εγχειρίδιο Χρήσης ?

Υπάρχει Εγχειρίδιο Χρήσης, στο οποίο μπορείτε να δείτε σε αναλυτικά βήματα το πώς πραγματοποιείται μια Αναζήτηση ή μια Σύγκριση ενεργειακών προϊόντων στο κεντρικό μενού κάτω από την ένδειξη ΕΣΤ .