Τι είναι οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις?

Μέσω των λογαριασμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, οι καταναλωτές καλούνται να καταβάλλουν το κόστος που τους αναλογεί για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στην ηλεκτροδότηση και την αεριοδότησή τους, δηλαδή για την την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου (χρέωση προμήθειας/κατανάλωσης ενέργειας), καθώς και για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις χρεώσεις για τη μεταφορά και τη διανομή της ενέργειας μέχρι του σημείου του ακινήτου τους (χρεώσεις για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου και για τα Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου). Τα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης του Δικτύου Διανομής και του Συστήματος Μεταφοράς εισπράττονται από τον εκάστοτε προμηθευτή και αποδίδονται στο Διαχειριστή του Δικτύου και αντίστοιχα στο Διαχειριστή του Συστήματος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη σωστή λειτουργία, τη συντήρηση και την επέκταση του Δικτύου Διανομής και αντίστοιχα του Συστήματος Μεταφοράς. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πως υπολογίζονται οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών μπορείτε να βρείτε από το κεντρικό μενού στις  ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ