Οδηγίες Σύγκρισης

Οδηγίες Σύγκρισης  Οδηγίες Σύγκρισης

Η υπηρεσία της σύγκρισης λειτουργεί ως εξής:

A. Ηλεκτρισμός

Ο καταναλωτής συμπληρώνει πέρα από βασικά στοιχεία της παροχής του και τη χρήση που κάνει σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Δίνονται επιλογές μήνα, τετραμήνου και έτους.

Εναλλακτικά ο καταναλωτής, εφόσον δε γνωρίζει με ακρίβεια τις καταναλώσεις του, δύναται να επιλέξει τη χρήση του μέσου εθνικού όρου για την κατηγορία τιμολογίου που επιθυμεί να ενημερωθεί.

B. Φυσικό Αέριο

Ο καταναλωτής συμπληρώνει βασικά στοιχεία που αφορούν τον τύπο Τροφοδοσίας (Κεντρική, Αυτόνομη, Επαγγελματική), τη χρήση (Θέρμανση, Μαγειρική, Ζεστό Νερό Χρήσης) και το Δίκτυο Διανομής στο οποίο είναι συνδεδεμένος (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Λοιπής Ελλάδας).

Το σύστημα επιστρέφει κάνοντας χρήση των στοιχείων που ο χρήστης έχει εισαγάγει μια λίστα ενεργειακών προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις του  ταξινομημένα σε αύξουσα σειρά κόστους.

Επιπρόσθετα, επιστρέφεται και αναλυτικός υπολογισμός των Ρυθμιζόμενων χρεώσεων που αντιστοιχούν στα στοιχεία κατανάλωσης που έχουν καταχωρηθεί.

Λόγω της φύσης της αγοράς Φυσικού Αερίου, τα αποτελέσματα που επιστρέφονται αφορούν προγενέστερους μήνες, προκειμένου ο καταναλωτής να μπορεί να διαπιστώσεις τις τελικές χρεώσεις κάθε Προμηθευτή για το μήνα που αυτός επιλέγει.

Βασικές Δυνατότητες
Βασικές Δυνατότητες
Βασικές Αρχές
Βασικές Αρχές
Βασικές Παραδοχές
Κανόνες Υπολογισμού Χρεώσεων
Οδηγίες Αναζήτησης
Οδηγίες Αναζήτησης