Βασικές Αρχές

Βασικά Εργαλεία  Βασικές Αρχές

Το  Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΕ έχει στηριχθεί στις παρακάτω βασικές ενωσιακές αρχές:

  1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ: Το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών είναι Ανεξάρτητο από τις εταιρείες προμήθειας ενεργειακών προϊόντων και παρέχει στον καταναλωτή μια γενική εικόνα της ενεργειακής αγοράς με αμερόληπτο τρόπο.
  2. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: Παρουσιάζει τις προσφερόμενες πληροφορίες στους καταναλωτές με ευκρίνεια και σαφήνεια, για το λόγο αυτό περιέχει διακριτές στήλες των αποτελεσμάτων σύγκρισης, π.χ. όλες οι εκπτώσεις περιγράφονται σε διακριτή στήλη και διαχωρίζονται σαφώς από την εκτίμηση του βασικού κόστους ενέργειας.
  3. ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που χρησιμοποιούνται στη σύγκριση ενημερώνονται όσο συχνά είναι αναγκαίο, για να αντικατοπτρίζουν σωστά τις δημοσιευμένες τιμές στους ιστότοπους των προμηθευτών. Για το λόγο αυτό θεσπίστηκε και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαλείου (ΦΕΚ Β 1254/12/04.2019).
  4. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Όλες οι τιμές και τα προϊόντα που καλύπτονται, εμφανίζονται ως πρώτο βήμα στην οθόνη αποτελεσμάτων σύγκρισης του εργαλείου.
  5. ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Τα διάφορα κόστη παρουσιάζονται με διακριτό τρόπο σε ξεχωριστές στήλες για καλύτερη κατανόηση στο ευρύ κοινό (όπως το κόστος της βασικής χρέωσης ενέργειας, των ρητρών, των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, της τελικής χρέωσης ενέργειας για την περίοδο αναφοράς που ο καταναλωτής επιλέγει). Επιπλέον οι εξηγήσεις σχετικά με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών, ως πληροφορίες δευτέρου (2ου) επιπέδου, για καλύτερη κατανόηση των επιλογών τους.
  6. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: Το εργαλείο σύγκρισης τιμών αναγνωρίζει τον καταναλωτή στο επίκεντρο των ενεργειακών αγορών και στοχεύει στην ενδυνάμωση της κατανόησή του ως προς την προσφερόμενη πληροφορία και στην τελικώς δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων του ως προς την καλύτερη κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών.
Βασικές Δυνατότητες
Βασικές Δυνατότητες
Βασικές Παραδοχές
Κανόνες Υπολογισμού Χρεώσεων
Οδηγίες Αναζήτησης
Οδηγίες Αναζήτησης
Οδηγίες Σύγκρισης
Οδηγίες Σύγκρισης