Πώς Υπολογίζονται οι χρεώσεις του Φυσικού Αερίου

Η χρέωση προμήθειας Φυσικού Αερίου αφορά την εμπορική δραστηριότητα του Προμηθευτή, είναι αναλογική της κατανάλωσης (€/kWh) και περιλαμβάνει το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα το οποίο είναι μεταβαλλόμενο ανά μήνα λόγω της διακύμανσης των διεθνών τιμών πετρελαιοειδών, αλλά και επηρεαζόμενο από πιθανές έκτακτες συνθήκες στο σύστημα φυσικού αερίου, που ανέκυψαν σε περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για το λόγο αυτό, οι χρεώσεις Φυσικού Αερίου, διατηρούν ιστορικότητα εντός του συστήματος, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με το πώς διαμορφώθηκε η εξέλιξη τιμών κατά το παρελθόν:

Κατά τη διαδικασία της Σύγκρισης, λαμβάνεται υπόψη ένας μήνας της επιλογής σας από το τρέχον έτος.

Εφόσον η σύνδεση των τιμών του Φυσικού Αερίου γίνεται με βάση τις χρηματιστηριακές μεταβολές των πετρελαιοειδών, οι τιμές πιο κοντά στην τρέχουσα ημερομηνία είναι πάντοτε πιο ρεαλιστικές.

Ωστόσο, για την ενημέρωσή σας, υπάρχει πάντα ο πίνακας ιστορικών στοιχείων, ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε το πως εξελίχθηκαν οι τιμές, αλλά και να πραγματοποιήσετε συγκρίσεις με βάση τις τιμές που είχαν διαμορφωθεί πχ τους χειμερινούς μήνες που κατά κανόνα και η ζήτηση είναι αυξημένη και οι τιμές μεγαλύτερες.

Βασικές Δυνατότητες
Βασικές Δυνατότητες
Βασικές Αρχές
Βασικές Αρχές
Βασικές Παραδοχές
Βασικές Παραδοχές
Οδηγίες Αναζήτησης
Οδηγίες Αναζήτησης
Οδηγίες Σύγκρισης
Οδηγίες Σύγκρισης